Liên hệ dịch vụ khách hàng

Hỗ trợ chung: 09.88.86.16.19

Mr Sơn: 09.62.72.8668
Mr Dũng: 09.62.63.8668
Ms Luyến: 0961.075.990

THÔNG BÁO!ShopOneViettel.com Đăng ký và hướng dẫn sử dụng miễn phí liên hệ 09.88.86.16.19(chi tiết)